ข่าวสด กองสลาก

ข่าวสดกองสลาก ขายผ่านออนไลน์ มีรางวัลแจ็คพอต กำหนด 4 รางวัล วันที่ 2 ก.ค.2565 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข่าวสด กองสลาก  ลุยประชาพิจารณ์ออก ‘หวยเลข 3 ตัว’ ขายผ่านออนไลน์ มีรางวัลแจ็คพอต ก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบ เผยหลักเกณฑ์ กำหนด 4 รางวัล วันที่ 2 ก.ค.2565 ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานฯ จัดทำโครงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวสด กองสลาก

ข่าวสด  กองสลาก รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยกำหนดว่า หาก สำนักงานสลากฯ จะออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย

สำนักงานสลากฯ จึงออกประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ต่อไป

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นประกอบด้วย สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข 6 หลัก หรือ L6 ซึ่งเป็นรูปแบบลอตเตอรี่ หรือ สลากดิจิทัล จ่ายรางวัลแบบผันแปร ตามที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่นำมารับฟังความเห็น เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกประกาศรับรองรูปแบบเกม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อีกครั้ง

และรูปแบบเกมการเล่น แบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ นัมเบอร์ 3 หรือ N3 เป็นสลากแบบสมทบเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งงวด ทั้งนี้ เงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ข่าวสด กองสลาก

วิธีการเลือกซื้อสลาก

สามารถเลือกหมายเลขตั้งแต่ 000 ถึง 999 จำนวน 1 หมายเลขต่อการเลือกซื้อสลาก 1 รายการ การซื้อทุกๆ 1 รายการ จะได้หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข ซื้อสลาก 1 รายการ มีสิทธิลุ้นทุกรางวัล การจัดสรรเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด เป็นไปตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ 60% เป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่า 23% เป็นรายได้แผ่นดิน และไม่เกินกว่า 17% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ทั้งนี้ การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขที่ตนเองต้องการได้ทุกหมายเลข ตั้งแต่ หมายเลข 000 ถึงหมายเลข 999 ออกจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัลแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือ เครื่องจำหน่ายออนไลน์ โดยจำกัดอายุผู้ซื้อ-ผู้ขาย 20 ปี ขึ้นไป

สำหรับการจัดสรรรางวัลนั้น กำหนด 4 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลสามตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน เงินรางวัลสัดส่วน 30% ของการจัดสรรเงินรางวัลตามกฎหมายที่ 60% ยกตัวอย่างเช่น ยอดขายต่องวด 100 ล้านบาท จะจัดสรรเพื่อจ่ายรางวัล 60 ล้านบาท ในจำนวนนี้จะนำมาจ่ายให้รางวัล 3 ตรง 30% หรือ คิดเป็น 18 ล้านบาท และในจำนวนนี้ เป็นการจ่ายเงินรางวัลตามจำนวนผู้ซื้อ ถ้ามีผู้ซื้อเลขเดียวกันมาก เงินรางวัลก็จะน้อย ถ้ามีผู้ซื้อน้อย เงินรางวัลก็จะมาก อัตราจ่ายเท่ากันทุกราย เป็นเงินจำนวนเต็มไม่มีเศษ (ปัดเศษทิ้ง) และนำเศษที่เหลือไปรวมสมทบกับรางวัลพิเศษ

2. รางวัลสามสลับหลัก (ตรงเลข-สลับหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลแต่หลักสลับกัน หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า 3 ตัวโต๊ด เงินรางวัลสัดส่วน 30%
3.รางวัลสองตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน เช่น ซื้อเลข 123 และรางวัลออก 823 ก็ถือว่าถูกรางวัล สองตรง เงินรางวัลสัดส่วน 39%
4.รางวัลพิเศษ หรือ รางวัลแจ็คพ็อต เงินรางวัลสัดส่วน 1% ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะมี 1 รางวัล หรือ 2-3 รางวัล เป็นการสุ่มเลขลำดับการซื้อทั้งหมดจากสลากทุกประเภท

พ.ท.หนุน กล่าวว่า การออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน โดยจะเปิดรับฟังความเห็นว่า จะให้ออกพร้อมกับการการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ 6 หลักปกติเลย หรือเป็นการแยกออกรางวัลเพิ่ม แต่การตัดสินใจจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการสลากอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ในอัตรา 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร (อัตราส่วนค่าอากรแสตมป์ 0.50 บาท ต่อเงินรางวัล 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท)

พ.ท.หนุน กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ จะเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จะรับฟังความคิดเห็นฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2565 เป็นต้นไปผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย เว็บไซต์สำนักงานฯ www.glo.or.th หรือ newlottery.glo.or.th เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ของสำนักงาน

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.glo.or.th หรือที่ newlottery.glo.or.th และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน www.publicconsultation.opm.go.th รวมทั้งอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 10 ส.ค.2565

ข่าวสด กองสลาก

สรุป

ข่าวสด สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) นั้น จะจัดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. – 10 ส.ค. 2565 ขั้นตอนหลังจากนั้น สำนักงานฯ จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด รวมทั้งผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมในทุกมิติ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share
แทงบอลออนไลน์
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก