ซื้อ สลาก ธกส

วิธีซื้อสลาก ธ.ก.ส.ออนไลน์ 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท

ซื้อ สลาก ธกส วิธีซื้อสลาก ธ.ก.ส.ออนไลน์ 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile Plus  วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2565 วิธีซื้อสลาก ออนไลน์ 2565 หลังจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับฝาก “สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.” ฝากง่ายแถมลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 5 ล้านบาท รางวัลพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง เป็นเงินรางวัล 2 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาทต่อเดือน โดยยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา เปิดรับฝาก ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ซื้อ สลาก ธกส วิธีซื้อสลาก ธ.ก.ส.ออนไลน์ 2565 มีขั้นตอนดังนี้

วิธีซื้อสลาก ธ.ก.ส.ออนไลน์ 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท เช็คขั้นตอนที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile Plus มีดัวยกัน 14 ขั้นตอน

 • กดปุ่มผลิตภัณฑ์
 • กดปุ่มบัญชีเงินฝาก
 • ใส่รหัสผ่าน (PIN) 6 หลัก
 • เลือก “ทะเบียนสลากออมทรัพย์”
 • อ่านและทำตามเงื่อนไขการเปิดทะเบียนสลากออมทรัพย์แล้วกดปุ่ม “เลือก”
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดทะเบียนสลากออมทรัพย์แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”
 • ระบุเลขหลังบัตรประชาชนแล้วกดปุ่ม “เลือก”
 • คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อยินยอมใช้รูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนและกดปุ่ม “เริ่มต้นถ่ายภาพ”
 • ระบุข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้ครบถ้วน
 • ระบุข้อมูลผู้ลงทะเบียนในส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 แล้ว กด “ยืนยัน” กรณีไม่ถูกต้อง กด “ย้อนกลับ” เพื่อแก้ไขข้อมูล
 • ใส่รหัสผ่าน (PIN) 6 หลัก
 • ระบบแสดงรายละเอียดเปิดบัญชีทะเบียนสลากออมทรัพย์ เลือก “กลับสู่หน้าบริการ”

 ซื้อสลากธกส 2565 สลาก ธ ก ส ซื้อ ยัง ไง ซื้อ สลาก ธกส

ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ธ.ค. 2565 โดยผู้ฝากต้องฝากสลากภายในวันที่15 ของทุกเดือน เพื่อรับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ๆ และกรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน คิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย (ต้นเงินคงเหลือ 48 บาทต่อหน่วย) ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากการฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ย และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับ ธ.ก.ส. บนแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ได้อีกด้วย

สรุป

ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 5 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ รวมกว่า 16 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา ดีเดย์เปิดรับฝาก 17 พ.ย.65

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

Share
โปรโมชั่น
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก